logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Leszek Siergiejczyk
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Zastosowanie spektroskopii NMR do badań strukturalnych kilku grup związków organicznych: steroidów, analogów i pochodnych witaminy E, C- i O-glikozydów, tetrahydrofuranów, pochodnych tropanu i flawonoidów. Ponadto we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przy użyciu spektroskopii NMR in vivo i in vitro zajmuję się badaniem profilu metabolicznego wątroby.

Publications
 1. E. Bajko, M. Kalinowska, P. Borowski, L. Siergiejczyk, W. Lawendowski, 5-O-Caffeoylquinic acid: A spectroscopic study and biological screening for antimicrobial activity, LWT - Food Science and Technology   65 (2016) 471-479.

 2. A. Dubis, M. V. Zamaraeva, L. Siergiejczyk, O. Charishnikovab, V. Shlyonsky, Ferutinin as a Ca2+ complexone: lipid bilayers, conductometry, FT-IR, NMR studies and DFT-B3LYP calculations, Dalton Trans. 44 (2015) 16506–16515.

 3. I. Jastrzębska, M. Morawiak, J. E. Rode, B. Seroka, L. Siergiejczyk, J. W. Morzycki, Oxidation of Olefins with Benzeneseleninic Anhydride in the Presence of TMSOTf, J. Org. Chem.  80 (2015) 6052–6061.

 4. A. M. Tomkiel, J. Kowalski, J. Płoszyńska, L. Siergiejczyk, Z. Łotowski, A. Sobkowiak, J. W. Morzycki, Electrochemical synthesis of glycoconjugates from activated sterol derivatives, Steroids  82 (2014) 60-67.

 5. A.M. Tomkiel, K. Brzezinski, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, P. Wałejko, S. Witkowski, J. Kowalski, J. Płoszyńska, A. Sobkowiak, J.W. Morzycki, Electrochemical synthesis of glycoconjugates of 3b-hydroxy-D5-steroids by using non-activated sugars and steroidal thioethers, Tetrahedron  69 (2013) 8904-8913.
 6. I. Jastrzębska, M. Górecki, J. Frelek, R. Santillan, L. Siergiejczyk, J. W. Morzycki, Photoinduced isomerization of 23-oxosapogenins: conformational analysis and spectroscopic characterization of 22-isosapogenins, J. Org. Chem.  77  (2012) 11257-11269.
 7. Łaźny R., Ratkiewicz A., Nodzewska A., Wyminko A., Siergiejczyk L., Determination of the N-methyl stereochemistry in tropane and granatane derivatives in solution: a computational and NMR spectroscopic study, Tetrahedron  68 (2012) 6158-6163.
 8. L. Siergiejczyk, Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji i ilościowych oznaczeń wybranych środków powierzchniowo czynnych, LAB  16(1) (2011) 12-14 .
 9. J. W. Morzycki, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, P. Wałejko, S. Witkowski, J. Kowalski, J. Płoszyńska, A. Sobkowiak, A selective electrochemical metod of glycosylation of 3β-hydroxy-Δ5-steroids, Carbohydrate Research  345 (2010) 1051-1055.
 10. D. Czajkowska, J. W. Morzycki, R. Santillan, L. Siergiejczyk, Synthesis of "glycospirostanes" via ring-closing metathesis, Steroids 74 (2009) 1073-1079.
 11. A. Hryniewicka, J. W. Morzycki, L. Siergiejczyk, S. Witkowski, J. Wójcik, A. Gryff-Keller, Hindered rotation in new air-stable ruthenium olefin metathesis catalysts with chromanylmethylidene ligands, Aust. J. Chem62 (2009) 1363-1370.
 12. I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, A. M. Tomkiel, Z. Urbańczyk-Lipkowska, D. Wójcik, J. W. Morzycki, On reactions of steroidal 23-oxo and 23,24-epoxysapogenins with Lewis acids, Steroids  74 (2009) 675-683 .
 13. J. W. Morzycki, Y. Lopez, J. Płoszyńska, R. Santillan, L. Siergiejczyk, A. Sobkowiak, Electrooxidation of tigogenin acetate, J. Electroanal. Chem610 (2007) 205-210 .
 14. B. Galińska, A. Szulc, E. Tarasów, B. Kubas, W. Dzienis, L. Siergiejczyk, A. Czernikiewicz, J. Walecki, Relationship between frontal N-acetylaspartate and cognitive deficits in first-episode schizophrenia, Med. Sci. Monit.  13 Suppl.1 (2007) 11-16 .
 15. A. Wiercińska-Drapało, J. Jaroszewicz, E. Tarasów, L. Siergiejczyk, D. Prokopowicz; The Possible Association between Serum Cholesterol Concetration ans Decreased Bone Mineral Density as well as Intrawertebral Marrow Fat in HIV-1 Infected Patients, Infection 35 (2007) 46-48.
 16. J. W. Morzycki, K. Paradowska, K Dąbrowska-Balcerzak, I. Jastrzębska, L. Siergiejczyk, I. Wawer. 13C NMR study of spirostanes and furostanes in solution and solid state, J. Mol. Struct.  744-747 (2005) 447-455.
 17. E. Tarasów, A. Wiercińska-Drapało, J. Jaroszewicz, L. Siergiejczyk, A. Orzechowska-Bobkiewicz, D. Prokopowicz i J. Walecki, Metabolic Disturbances in Liver 1H MR Spectroscopy in HIV and HCV Co-infected Patients as a Potential Marker of Hepatocyte Activation, Acta Radiol.  45 (2004) 803-809.
 18. E. Tarasów, A. Panasiuk, L. Siergiejczyk, A. Orzechowska-Bobkiewicz, A. Lewszuk, J. Walecki, D. Prokopowicz, MR and 1H MR Spectroscopy of the Brain in Patients with Liver Cirrhosis and Early Stages of Hepatic Ecephalopathy, Hepato-Gastroenterology  50 (2003) 2149-2153.
 19. J.W Morzycki., I.Wawer, A. Gryszkiewicz, J. Maj , L. Siergiejczyk, A. Zaworska, 13C-NMR study of 4-azasteroids in solution and solid state, Steroids  67 (2002) 621-626.
 20. E. Tarasów, L. Siergiejczyk, A. Panasiuk, B. Kubas, D. Prokopowicz, J. Walecki, Zastosowanie spektroskopii protonowej MR do badań wątroby in vivo u osób zdrowych, Med. Sci. Monit. 8 (2002) 36-40.
 21. B. Kubas, E. Tarasów, W. Dzienis, W. Łebkowski, L. Zimnoch, J. Dzięcioł, L. Siergiejczyk, J. Walecki, Magnetic resonance proton spectroscopy in neurooncology--preliminary report, Neurol. Neurochir. Pol.  35 Suppl 5 (2001) 90-100.
 22. L. Siergiejczyk, J. Popławski, B. Łozowicka, A. Dubis, B. Lachowska, 1H and 13C NMR spectral analysis of (E)-asarone and its isomers, Magn. Reson. Chem.38 (2000) 1037-1038.
 23. A. Dubis, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, A. Wilczewska, J. W. Morzycki, Study of Hydrogen Bonding in Nitroenamides, J. Chem. Research  (1998) 813-321.
 24. J. W. Morzycki, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, J. Lipkowski, A. Tabaszewska, J. Wójcik, Structure of 3-β-hydroxy16-oxo-24-nor-17-azachol-5-eno-23-nitrile and   its 20S epimer, Steroids  60 (1995) 195-203.
 25. J. Popławski, A. Różański, L. Siergiejczyk, Determination of Anomeric Configuration of 3-Acetyl-5-[2-(3,4-dihydroxytetrahydrofuryl)]-2-methylpyrrole by NMR Spectroscopy Based on the Spectral Analysis of a Single Isomer, Bull. Pol. Ac. Sci., Chem. 41/4 (1993) 195-203.
 26. L. Siergiejczyk, L. Synoradzki, Isolation of Pure Tertraethyldialuminoxane,  J. Organomet. Chem. 311 (1986) 253-255.
 27. L. Siergiejczyk, M. Bolesławski, L. Synoradzki, Reakcje halogenków metyloglinowych z tlenkiem ołowiu, Polimery  10 (1986) 397-398.
 28. L. Siergiejczyk, M. Bolesławski, Hydroliza związków glinoorganicznych, Polimery  10 (1986) 395-396.
 29. L. Siergiejczyk, L. Synoradzki, A. Wieczyński, M. Bolesławski, Optymalizacja warunków otrzymywania stałych etylochloropolialumoksanów z seskwietylochloroglinu, Przem. Chem.  65/4 (1986) 179-181.
 30. M. Bolesławski, L. Siergiejczyk, T. Dłużniewski, L. Synoradzki, Optymalizacja warunków otrzymywania tetraetylodialumoksanu metodą ciągłą. Przem. Chem63/6 (1985) 302-305,
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona