logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Monika Naumowicz

Wydział Chemii
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Publications
 • M. Naumowicz "Electrical Properties of Model Lipid Membranes" Membranes 2022, 12(2), 248.
 • M. Naumowicz, M. Kusaczuk, M. Zając, A. Jabłońska-Trypuć, A. Mikłosz, M.Gal. M. Worobiczuk, J.Kotyńska "The influence of the pH on the incorporation of caffeic acid into biomimetic membranes and cancer cells" Scientific Reports 2022, 12,3692.
 • M. Kusaczuk, R. Krętowski, M. Naumowicz, A. Stypułkowska, M. Cechowska-Pasko  "A Preliminary Study of the Effect of Quercetin on Cytotoxicity, Apoptosis, and Stress Responses in Glioblastoma Cell Lines". International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 1345.
 • Ż. Arciszewska, S. Gama, M. Kalinowska, G. Świderski, R. Świsłocka, E. ,Gołębiewska, M.Naumowicz, M. Worobiczuk,A.Cudowski, A. Pietryczuk, C. De Stefano, M. Demetrio, W. Lewandowski, B. Godlewska-Żyłkiewicz "Caffeic acid/Eu(III) complexes: solution equilibrium studies, structure characterization and biological activity" International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 888,
 • J. Kotyńska, A. Łuba, K. Naumowicz K, A. Jabłońska-Trypuć, M. Naumowicz "Kwas chlorogenowy – budowa, występowanie, farmakokinetyka oraz wpływ na ładunek powierzchniowy naturalnych oraz modelowych błon lipidowych" [w:] współczesne nauki farmaceutyczne. postępy, wyzwania, perspektywy, red. red. M. Naumowicz, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Kielce 2021, s. 39-60
 • T. Mackulak, K. Cverenkárová, A.V. Staňová, M. Fehér, M. Tamáš, A.B. Škulcová, M. Gál, M. Naumowicz, V. Špalková, L. Bírošová  "Hospital waste water - source of specific micropollutants, antibiotic-resistant microorganisms, viruses, and their elimination" Antibiotics 2021, 10, 1070
 • R. Krętowski, M. Kusaczuk, M. Naumowicz, M. Cechowska-Pasko"The pro-apoptotic effect of silica nanoparticles depends on their size and dose, as well as the type of glioblastoma cells" Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(7), 15
 • J. Kotyńska, M. Naumowicz " Effect of Selected Anionic and Cationic Drugs Affecting the Central Nervous System on Electrical Properties of Phosphatidylcholine Liposomes: Experiment and Theory" Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(5), 2270.
 • M. Kusaczuk, M. Naumowicz, R. Krętowski, B. Cukierman, M. Cechowska-Pasko "Molecular and Cellular Effects of chemical chaperone-TUDCA on ER-stressed NHA-kn human articular chondrocytes cultured in normoxic and hypoxic conditions" Molecules 2021, 26(4), 878
 • M. Naumowicz, M. Zając, M. Kusaczuk, M. Gál, J. Kotyńska "Electrophoretic light scattering and electrochemical impedance spectroscopy studies of lipid bilayers modified by cinnamic acid and its hydroxyl derivatives" Membranes 2020, 10, 343
 • B. Godlewska-Żyłkiewicz, R. Świsłocka, M. Kalinowska, A. Golonko, G. Świderski, Ż. Arciszewska, E. Nalewajko-Sieliwoniuk, M. Naumowicz, W. Lewandowski  "Biologically active compounds of plants: structure-related antioxidant, microbiological and cytotoxic activity of selected carboxylic acids" Materials 2020, 13, 4454
 • M. Naumowicz, M. Kusaczuk, M. Zając, M. Gal,J. Kotyńska Monitoring of the Surface Charge Density Changes of Human Glioblastoma Cell Membranes upon Cinnamic and Ferulic Acids Treatment” Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(18), 6972
 • M. Čierna, M. Naumowicz, L. Birošová,  J. Krahulec, R. Sokolová, V. Kolivoška, T. Sebechlebská, F. Kielar, M. Gál  "Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods." J. Electroanal.Chem. 2020, 857, 113761
 • J. Kotyńska, M. Naumowicz "Theoretical considerations and the microelectrophoresis experiment on the influence of selected chaotropic anions on phosphatidylcholine membrane surface charge density." Molecules 2020, 25, 132
 • A.A. Dunajová, M. Gál, K. Tomčíková, R, Sokolová, V. Kolivoška E. Vaněčková, F. Kielar, F. Kostolanský, E. Varečková, M. Naumowicz "Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection." J. Electroanal.Chem. 2020, 858, 113813
 • M. Naumowicz, M. Kusaczuk, M.A. Kruszewski, M. Gál, R. Krętowski, M. Cechowska-Pasko, J. Kotyńska "The modulating effect of lipid bilayer/p-coumaric acid interactions on electrical properties of model lipid membranes and human glioblastoma cells." Bioorg. Chem. 2019, 92, 103242
 • M.A. Kruszewski,J. Kotyńska  M. Kusaczuk, M. Gál, M.Naumowicz "The modulating effect of p-coumaric acid on the surface charge density of human glioblastoma cell membranes" Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 5286
 • M. Kruszewski, M. Kusaczuk, J. Kotyńska, M. Gal, R. Krętowski, M. Cechowska-Pasko, M. Naumowicz, "The effect of quercetin on the electrical properties of model lipid membranes and human glioblastoma cells". Bioelectrochemistry 2018, 124, 133-141.
 • M. Kusaczuk, R. Krętowski, M. Naumowicz, A. Stypułkowska, M. Cechowska-Pasko "Silica nanoparticle-induced oxidative stress and mitochondrial damage is followed by activation of intrinsic apoptosis pathway in glioblastoma cells". Int.J.Nanomedicine 2018, 13, 2279-2294
 • M. Gál, R. Sokolová, M. Naumowicz, J. Híveš, J. Krahulec, "Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes." J.Electroanal.Chem. 2018, 821, 40-46
 • M.A. Kruszewski, M. Naumowicz "The effectiveness of several compounds against Varroa destructor - preliminary research in Podlaskie Province." Acta Sci. Pol. Zootechnica, 2018, 17(1), 23‒30
 • M.A. Kruszewski, M. Naumowicz, Skuteczność amitrazy w zwalczaniu roztoczy Varroa destructor, w: Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów. 42. Studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 7 czerwiec 2018. Praca zbiorowa. Pod red. Ewy Staniewskiej. Częstochowa: Wydaw. Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Materiały konferencyjne nr 11, 2018, ss. 329-332.
 • M.A. Kruszewski, M. Naumowicz, Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w badaniach dwuwarstw lipidowych, w. Aktualne zagadnienia inżynierii chemicznej i materiałowej, Z. Czyż (red.). Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, 2018, ss. 232-243
 • J. Bodišová, T. Soták, M.Naumowicz, R. Sokolová, M. Hronec, J. Híveš, M. Gál "Electrochemical characterization of pyrophosphate-based catalysts for the oxidation of furfural in aqueous phase." J.Electroanal.Chem. 2018, 821, 126-130.
 • A.D. Petelska, M. Naumowicz „The effect of divalent ions on L-l-phosphatidylcholine from egg yolk monolayers at the air/water interface”. J Biol. Inorg. Chem. 2017, 22, 1187-1195
 • M. Naumowicz, M. Kruszewski, M. Gal "Electrical properties of phosphatidylcholine bilayers containing canthaxanthin or β-carotene, investigated by electrochemical impedance spectroscopy." J. Electroanal. Chem. 2017, 799C, 563-569
 • A. Janovjakova, M. Gál, J. Krahulec, R. Sokolova, M. Naumowicz, J.Hives "Native and denatured enzyme enterokinase determined by electrochemical methods." Monatshefte für Chemie 2017, 148, 549-553
 • R. Krętowski , M. Kusaczuk , M. Naumowicz, J. Kotyńska, B. Szynaka, M. Cechowska-Pasko "The effects of silica nanoparticles on apoptosis and autophagy of glioblastoma cell lines." Nanomaterials 2017, 7, 230
 • M.A. Kruszewski, M. Naumowicz "Skuteczność wybranych związków w zwalczaniu roztocza varroa destructor", w: Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem. Tom 32. Ochrona Środowiska. Skoczko I., Wiater J., Dąbrowska K., Barszczewska I. (red.). Politechnika Białostocka, Białystok, 2017, ss. 82-95
 • M. Naumowicz "Wybrane procesy pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków", w: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Tom 1. Maciąg M., Maciąg K. (red.). Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, 2017, ss. 109-127
 • M. Kruszewski, M. Naumowicz, Znaczenie pszczoły miodnej i produktów pszczelich w życiu człowieka. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2017, 4(65), 47-53.
 • M. Naumowicz, A.D. Petelska "Physicochemical modelling of the surface-active phospholipid bilayer relative to acid-base equilibria." J. Electroanal. Chem. 2016, 782, 233-240
 • M.  Naumowicz „Cyclic voltammetry and chronoamperometry techniques in description of the surface-active phospholipid bilayer relative to acid-base equilibria.” J Electroch. Soc. 2016, 163: H1-H7.
 • A.D. Petelska, J. Kotyńska, M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski  „Equilibria between cell membranes and electrolyte solution: effect of fatal accidental hypothermia” J. Membr. Biol. 2016, 249:375-380.
 • M.A. Kruszewski, M. Naumowicz „Zanieczyszczenia środowiska – zdrowie człowieka i pszczół, w: Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” Tom 22. Ekoinżynieria. Skoczko I., Piekutin J., Dąbrowska K., Trybułowski Ł. (red.). Politechnika Białostocka, Białystok, 2016, ss. 213-234
 • T. Mackulak, I.  Bodik, J. Hasan, R. Grabic, O. Golovko, A. Vojs-Stanova, M. Gal, M. Naumowicz, J. Tichy, P. Branderburova, J.Hives „Dominant psychoactive drugs in the Central European region: A wastewater study.”  Forensic Sci. Int. 2016, 267, 42-51.
 • M. Szeremeta, A.D. Petelska, J. Kotyńska, W. Pepiński, M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski, A. Niemcunowicz-Janica, "Changes in surface charge density of blood cells in fatal accidental hypothermia" J Membr. Biol.  2015, 248, 1175-1180.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski. „Chronoamperometric technique as a useful method for electrical characterization of bilayer lipid membranes.”  J Electrochem. Soc. 2014, 161: H11-H16.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski. „Chronopotentiometry insight into acid-base equilibria between phosphatidylcholine bilayer and ions from electrolyte solution.”  J Electrochem.Soc. 2014, 161(3): H114-H120.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski.  „Chronoamperometry insight into the pH effect on the electrical properties of bilayer lipid membrane formed from phosphatidylcholine.”  Int. J Electrochem. Sci. 2014, 9: 2470-2490.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski. „The effect of pH on the electrical capacitance of  phosphatidylcholine-phosphatidylserine system in bilayer lipid membrane.”  J Membr. Biol. 2014, 247: 361-369.
 • A.D. Petelska, M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski  „The influence of pH on phosphatidylethanolamine monolayer at the air/aqueous solution interface". Cell Biochem. Biophys. 2013, 65: 229-235.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski  „Pore formation in lipid bilayer membranes made of phosphatidylcholine and cholesterol followed by means of constant current". Cell Biochem. Biophys. 2013, 66: 109-119.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski, L.Poltorak  „Electrochemical impedance spectroscopy as a useful method for examination of the acid-base equilibria at interface separating electrolyte solution and phosphatidylcholine bilayer". Electrochim. Acta 2013, 91: 367-372.
 • M. Naumowicz, Z.A. Figaszewski „Chronopotentiometric investigation of the influence of cholesterol and ionic strength on lipid bilayer’s physicochemical properties". J Electrochem. Soc. 2013, 160: H166-H172.
 • M. Naumowicz  „Electrochemical impedance spectroscopy as a method for characterization of the equilibria in bilayer lipid membranes and between bilayers’ components and ions present in the aqueous solution" [w:] Recent Research Developments in Electrochemistry. S.G. Pandalai (red.). Research Signpost, Kerala, India, 2013, vol. 9: p. 81-126.
 • M. Naumowicz, A.D. Petelska, Z.A. Figaszewski „Electrochemical impedance spectroscopy as a method for electrical characterization of the bilayers formed from lipid-amino acid systems". Chem. Phys. Lipids 2013, 175-176C: 116-122.
Show more publications pokaz wiecej

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona