logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Nanotechnology - practical applications

Wydział Chemii

     

    Conference Nanotechnology – Practical Applications at foreseen dates (May 28-29) is CANCELLED.

    Because of the pandemic and related to this risk to life caused by the spread of the coronavirus disease (COVID-19), the Polish Government has ordered that all meetings involving over 50 participants must be cancelled. Therefore, organizers also decided to cancel the meeting.

     

    On behalf of the Organizing Committee, we have the pleasure of inviting you all for active participation in the International Conference “Nanotechnology – practical  applications”. The conference will be held on the 28-29th of May 2020, on the campus of the University of Bialystok found at the address  Ciolkowskiego 1K Street, Bialystok. 

    The main goal of the conference is the creation of an international platform, which provides the opportunity for result presentation and  experience exchange in nanotechnology field. Moreover, we would like to consolidate scientific community with active participation of the industry. We invite companies who are producing nanomaterial products and/or using nanotechnology, as well as scientists in chemistry, medicine, biotechnology, pharmacy and physics to participate. The success of the nanotechnology field is dependent  on the collaboration and exchange of both aforementioned groups. The conference will include three panels that explore nanoelectronics, nanomedicine and biotechnology, and application aspects of nanomaterials and nanostructures.

    Main topics discussed include:

    ►Application of nanomaterials in industry

    ►Application of nanomaterials in medicine

    ►Preparation and characterization of nanomaterials

    ►Legal aspects of nanotechnology application

     

    Contact information: bionanotechno@uwb.edu.pl

     

    ---

    W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w międzynarodowej Konferencji pt. „Nanotechnology – practicalapplications”, która odbędzie się w dniach 28-29 Maja 2020 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Miejscem Konferencji będzie Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, zlokalizowany przy ul. K. Ciołkowskiego 1K w Białymstoku.

    Celem Konferencji, jest stworzenie międzynarodowej platformy umożliwiającej prezentację wyników badań i wymianę doświadczeń związanych z nanotechnologią. Ponadto, chcielibyśmyskonsolidowaćśrodowisko naukowe zajmujące się zagadnieniem nanotechnologii z aktywnym udziałem przemysłu. Bardzo zależy nam na integracji firm wprowadzających rozwiązania nanotechnologiczne oraz naukowców z zakresu chemii, medycyny, farmacji oraz fizyki.

    Tematyka konferencji zawiera się w trzech głównych panelach tematycznych obejmujących nanoelektronikę, nanomedycynę i biotechnologię oraz aspekty aplikacyjne nanomateriałów i nanostruktur.

    Tematy poruszane w ramach konferencji:

    ►Wykorzystanie nanomateriałów w przemyśle

    ►Wykorzystanie nanomateriałów w medycynie

    ►Otrzymywanie i charakterystyka nanomateriałów

    ►Aspekty prawne stosowania nanotechnologii

     

    e-mail: bionanotechno@uwb.edu.pl

     

    Dr hab. Beata Kalska-Szostko

    MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

    Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

    PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
    Cooperationikona