logo_smalluwb_img_mobileszukaj
OLIMPIADA CHEMICZNA

Wydział Chemii

    Oficjalna strona internetowa Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku 


    Aktualności

    Wrzesień 2018

    Z Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej kontaktować się można mailowo pod adresem abasa@uwb.edu.pl lub telefonicznie 085 738 80 74.

    Dyżury telefoniczne:

    Poniedziałek: 11:00-12:00

    Wtorek:10:15-12:15

    Środa 15:30-16:30

    Piątek: 9:00-10:00

     


    12.12.2019

    Odwołania od wyników I etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni roboczych. Termin mija w środę 18 grudnia 2019.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. 

    Prace z I etapu 66 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek (13.12.19) 15:00 – 16:30

    Piątek (14.12.19)  14:00 – 15:30

    Poniedziałek (16. 12.19)  8:00 – 9:30

    Wtorek (17. 12.19)  14:00 – 16:00

    Środa (06. 03.19)  14:00 – 16:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    25.11.2019

    Uczestnicy I etapu 66 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    23 listopada 2019 r. na Wydziale Chemii odbyły się zawody I etapu 66 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 28 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. 

    Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    20.11.2019

    I etap 66 Olimpiady Chemicznej odbędzie się  w sobotę 23 listopada 2019 roku na  Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok ul. K. Ciołkowskiego 1K) w salach 2004 i 2006  w godzinach 1100- 1630.

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora.

    Podczas I etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w części A folderu. Do II etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu I. W II etapie może uczestniczyć nie więcej niż 350 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do II etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 11 grudnia 2019 roku. 12 grudnia na oficjalnej stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do II etapu, z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani  do II etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.  

     


    28.02.2019

    Odwołania od wyników II etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę 6 marca 2019.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. Zeskanowane odwołania (lub e-maile) i odpowiednie fragmenty prac Sekretarze KO przesyłają pocztą elektroniczną do Sekretarza Naukowego Olimpiady.

    Prace z I etapu 65 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek 28.02.19 15:00 – 16:00

    Piątek 01.03.19  14:00 – 15:30

    Poniedziałek 04. 03.19  11:00 – 12:30

    Wtorek 05. 03.19  14:00 – 15:00

    Środa 06. 03.19  14:30-15:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    04.02.2019

    1 i 2 lutego 2019 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 65 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego. W zawodach wzięło udział 14 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    01.02.2019

    Zawody II etapu Olimpiady Chemicznej odbędą się w Białymstoku w budynku Instytutu Chemii UwB
    przy ul. K. Ciołkowskiego 1K 1 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 12:00 – część teoretyczna (Sala 2006)
    i 2 lutego 2019 r. (sobota) o godzinie 9:00 – część laboratoryjna (sala 3029)
    .

     

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1130 w piątek i 830 w sobotę),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora a w drugim dniu zawodów fartucha laboratoryjnego.

     

     


    13.12.2018

    Odwołania od punktacji I etapu 65 Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników I etapu zawodów. Termin składania odwołań mija w środę 19 grudnia 2018 r.

    Odwołanie musi być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem, musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu mogą składać tylko zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu. Są one rozpatrywane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej w ciągu 7 dni.

    Prace z I etapu 65 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek 13.12.18 15:00 – 16:00

    Piątek 14.12.18  14:00 – 15:30

    Poniedziałek 17.12.18 11:00 – 12:30

    Wtorek 18.12.18 14:00 – 15:00

    Środa 19.12.18 8:30-9:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     

     


    24.11.2018

    65 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy I etapu 65 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    24 listopada 2018 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody I etapu 65 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 31 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. Do udziału w Olimpiadzie zakwalifikował się   również uczeń z trzeciej klasy II Gimnazjum w Ełku.

    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     

     


    23.11.2018

    Zawody I stopnia 65 Olimpiady Chemicznej odbędą się w sali 2004 i 2006 o godzinie 1100 w dniu 24 listopada 2018 r. (sobota) w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy K. Ciołkowskiego 1K; dojazd autobusami MPK nr 7, 22 (przystanek Ciołkowskiego/Stadion Miejski) oraz 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 (przystanek Wiejska/Uniwersytet lub Wiejska/Uniwersytet Muzyczny).

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. Zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030).
    2. Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
    3. Sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora.

     


    20.02.2017

    Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników danego etapu zawodów.

    Wyniki II etapu 64 olimpiady chemicznej zostały opublikowane na facebook-u. Termin odwołań od wyników mija w środę 28 lutego 2018 roku.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. Zeskanowane odwołania (lub e-maile) i odpowiednie fragmenty prac Sekretarze KO przesyłają pocztą elektroniczną do Sekretarza Naukowego Olimpiady.

    Prace z II etapu 64 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Piątek 23.02.17 15:00 – 16:00

    Sobota 24.02.17  11:00 – 12:00

    Poniedziałek 26.02.17 11:00 – 13:00

    Wtorek 27.02.17 8:30 – 9:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    29.01.2018

    64 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy II etapu 64 Olimpiady Chemicznej wraz z Przewodniczącą Komitetu Okręgowego, Panią dr hab. Barbarą Starczewską, prof. UwB i Dyrektorem Instytutu Chemii prof. dr hab. Krzysztofem Winklerem.

    26 oraz 27 stycznia 2018 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 64 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego. W zawodach wzięło udział 11 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    25.01.2018

    II etapu 64 Olimpiady Chemicznej odbędzie się w Białymstoku w budynku Instytutu Chemii UwB przy ul. K. Ciołkowskiego 1K 26 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 – część teoretyczna (Sala 2004) i 27 stycznia 2018 r. o godzinie 9:00 – część laboratoryjna (sala 3029).

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1.  zgłoszenie się 20 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1140 Pierwszego dnia i 840 drugiego dnia),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora ( nie może to być kalkulator graficzny dozwolony jest kalkulator naukowy).
    4. w drugim dniu zawodów fartucha laboratoryjnego

    Podczas II etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w folderze oraz do wykonania zadanie laboratoryjne. Do III etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu II. W III etapie może uczestniczyć nie więcej niż 90 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do III etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 21 lutego 2018 roku. Lista zakwalifikowanych do III etapu zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do III etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.

     


    15.01.2018

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza dnia 22 stycznia 2018 r. uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne.

    Plan zajęć (22 styczeń 2018 r):

    Godzina 8:00 – 9:20 Spektrometria mas, wykład, dr Michał Sienkiewicz, sala 2003

    Godzina 9:30 – 11:00 Krystalografia, wykład, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

    Godzina 11:10 – 13:40 Laboratorium część I, dr. Katarzyna Mielech – Łukasiewicz oraz dr. Marta Hryniewicka, sala 3029

    1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
    2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
    3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
    4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
    5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
    6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

    Godzina 14:00 – 15:25 Laboratorium część II - samodzielna jakościowa analiza wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

    Godzina 15:30 – 17:00 Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, wykład, dr. Piotr Wałejko sala 2003

     


    13.11.2017

    Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników danego etapu zawodów.

    Odwołanie musi być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem, musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu mogą składać tylko zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu.  Są one rozpatrywane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej w ciągu 7 dni od złożenia. Informację o pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego w celu zatwierdzenia kwalifikacji zawodnika do II etapu.

    Prace z I etapu 64 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Piątek 15.12.17 14:00 – 16:00

    Sobota 16.12.17  10:00 – 12:00

    Poniedziałek 18.12.17 11:00 – 13:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    26.11.2017

    64 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy I etapu 64 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    25 listopada 2017 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody I etapu 64 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 39 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. Udział w Olimpiadzie brał również uczeń z drugiej klasy II Gimnazjum w Ełku.

    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    24.11.2017

    I etapu 64. Olimpiady Chemicznej, odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (ulica K. Ciołkowskiego 1K) w salach 2004 i 2006 w godzinach 1100- 1630.

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1.  zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora ( nie może to być kalkulator graficzny dozwolony jest kalkulator naukowy).

    Podczas I etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w części A folderu. Do II etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu I. W II etapie może uczestniczyć nie więcej niż 350 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do II etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 13 grudnia 2017 roku. 14 grudnia na oficjalnej stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do II etapu, z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.

     


    13.11.2017

    Zawody I stopnia 64 Olimpiady Chemicznej odbędą się w sali 2004 i 2006 o godzinie 11:00 w dniu 25 listopada 2017 r. (sobota) w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy K. Ciołkowskiego 1K; dojazd autobusami MPK nr 7, 22 (od Ciołkowskiego) oraz 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 (przystanek za skrzyżowaniem Kawaleryjskiej i Pułaskiego).

    Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przybory do pisania, kalkulator.

     

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza uczniów zakwalifikowanych do I etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady o następującej tematyce:

    Krystalografia, dr Sławomir Wojtulewski 18 listopad 2017 r. godzina 10:00-12:00 sala 2001 lub 2006

    Spektrometria mas, dr Michał Sienkiewicz 18 listopad 2017 r. godzina 12:15-14:15 sala 2001 lub 2006

    Spektroskopia w podczerwieni, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 11:30-13:00, sala Rady Wydziału

    Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 13:15-14:45, sala Rady Wydziału.

     


    20.09.2017 

    Rejestracja internetowa zawodników na 64 Olimpiadę Chemiczną została otwarta na stronie Komitetu Głównego dnia 18.09.2017. http://www.olchem.edu.pl/

    Siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej

    Uniwersytet w Białymstoku, 

    Wydział Chemii 

    ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245

    pokój 2053

    Białystok tel. (085) 738 80 74

     

    Obszar objęty opieką Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku

    Okręg białostocki obejmuje woj. Podlaskie i część woj. Warmińsko-Mazurskiego (pow.: EŁK, GIŻYCKO, OLECKO, PISZ)

    Strona Internetowa Olimpiady Chemicznej

    Strona prowadzona przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej zawiera między innymi aktualności, harmonogram, regulamin Olimpiady Chemicznej oraz folder z zadaniami dla uczniów na dany rok szkolny

    Galeria zdjęć

    Olimpiada Chemiczna 2016/2017

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2017/2018

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2018/2019

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2019/2020

     

    I etap

    II etap

    MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

    Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

    PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
    Cooperationikona