logo_smalluwb_img_mobileszukaj
OLIMPIADA CHEMICZNA

Wydział Chemii

    Oficjalna strona internetowa Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku 


    Aktualności

    Z Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej kontaktować się można mailowo pod adresem abasa@uwb.edu.pl lub telefonicznie 085 738 80 74.

    Dyżury telefoniczne:

    Poniedziałek: 10:00-11:00

    Wtorek:12:00-14:00

    Środa 13:30-15:30

    Czwartek: 12:00-14:00


    26.11.2022

    I etap 69 Olimpiady Chemicznej

    26 listopada na Wydziale Chemii UwB odbyły się zawody części teoretycznej I etapu 69 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 24 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Byli to uczniowie, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne.

    Uczestnicy  rozwiązujący zadania I etapu 69 Olimpiady Chemicznej w okręgu białostockim

     

    24.02.2022

    Odwołania od wyników II etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni roboczych. Termin mija w środę 2 marca 2022.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. 

    Prace z II etapu 66 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek (24.02.22) 15:00 – 16:00

    Piątek (25.02.22)  16:00 – 17:00

    Poniedziałek (28.02.22)  9:00 – 10:00

    Wtorek (1.03.22)  9:00 – 10:00

    Środa (2.03.22)  16:30 – 17:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     

    29.01.2022

    II Etap 68 Olimpiady Chemicznej

    Uczestnicy II etapu 68 Olimpiady Chemicznej w okręgu białostockim

    W dniach 28 i 29 stycznia 2022 r. ma Wydziale Chemii odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 68 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego.

    W zawodach wzięło udział 7 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     

     

    20.11.2021

    I etap 68 Olimpiady Chemicznej

    20 stycznia na Wydziale Chemii UwB odbyły się zawody części teoretycznej I etapu 68 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 16 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Byli to uczniowie, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne.

    Olimpiada Chemiczna ma zasięg ogólnopolski a jej głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    01.02.01

    II etap 67 Olimpiady Chemicznej

    Uczestnicy II etapu 67 Olimpiady Chemicznej w okręgu białostockim

    30 stycznia na Wydziale Chemii UwB odbyły się zawody części teoretycznej II etapu 67 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 8 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Byli to uczniowie, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej, przeprowadzone 18 grudnia 2020 roku w szkołach okręgu białostockiego we współpracy z Wydziałem Chemii UwB i Komitetem Głównym Olimpiady Chemicznej.
    Olimpiada Chemiczna ma zasięg ogólnopolski a jej głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    27.02.2020

    Odwołania od wyników II etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni roboczych. Termin mija w środę 4 marca 2020.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. 

    Prace z II etapu 66 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek (27.02.20) 15:00 – 16:30

    Piątek (28.02.20)  14:00 – 15:30

    Poniedziałek (2.03.20)  10:00 – 11:30

    Wtorek (3.03.20)  14:00 – 15:00

    Środa (4.03.20)  14:00 – 16:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    03.02.2020

    II etap 66 Olimpiady Chemicznej

    Uczestnicy II etapu 66 Olimpiady Chemicznej w okręgu białostockim

    31 stycznia i 1 lutego 2020 r. ma Wydziale Chemii odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 66 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego. W zawodach wzięło udział 11 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    09.01.2020

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Chemii zaprasza dnia 21 stycznia 2020 r. uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne.

    Plan zajęć (21 styczeń 2020 r):

    Godzina 8:00 – 9:30 Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, wykład, dr hab. Piotr Wałejko (sala 2008)

    Godzina 9:40 – 11:00 Spektrometria mas, wykład, dr Michał Sienkiewicz, (Sala Rady Wydziału parter)

    Godzina 11:10 – 13:40 Laboratorium część I, dr. Katarzyna Mielech – Łukasiewicz oraz dr. Marta Hryniewicka, sala 3029

    1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
    2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
    3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
    4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
    5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
    6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

    Godzina 14:00 – 15:30 Krystalografia, wykład, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

    Godzina 15:30 – 17:00 Laboratorium część II - samodzielna jakościowa analiza wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

    Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności z powodu ograniczonej liczby miejsc na laboratorium, salach seminaryjnych i komputerowych.

     


    12.12.2019

    Odwołania od wyników I etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni roboczych. Termin mija w środę 18 grudnia 2019.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. 

    Prace z I etapu 66 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek (13.12.19) 15:00 – 16:30

    Piątek (14.12.19)  14:00 – 15:30

    Poniedziałek (16. 12.19)  8:00 – 9:30

    Wtorek (17. 12.19)  14:00 – 16:00

    Środa (06. 03.19)  14:00 – 16:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    25.11.2019

    Uczestnicy I etapu 66 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    23 listopada 2019 r. na Wydziale Chemii odbyły się zawody I etapu 66 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 28 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. 

    Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    20.11.2019

    I etap 66 Olimpiady Chemicznej odbędzie się  w sobotę 23 listopada 2019 roku na  Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok ul. K. Ciołkowskiego 1K) w salach 2004 i 2006  w godzinach 1100- 1630.

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora.

    Podczas I etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w części A folderu. Do II etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu I. W II etapie może uczestniczyć nie więcej niż 350 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do II etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 11 grudnia 2019 roku. 12 grudnia na oficjalnej stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do II etapu, z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani  do II etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.  

     


    28.02.2019

    Odwołania od wyników II etapu Olimpiady Chemicznej można składać do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę 6 marca 2019.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. Zeskanowane odwołania (lub e-maile) i odpowiednie fragmenty prac Sekretarze KO przesyłają pocztą elektroniczną do Sekretarza Naukowego Olimpiady.

    Prace z I etapu 65 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek 28.02.19 15:00 – 16:00

    Piątek 01.03.19  14:00 – 15:30

    Poniedziałek 04. 03.19  11:00 – 12:30

    Wtorek 05. 03.19  14:00 – 15:00

    Środa 06. 03.19  14:30-15:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym (857388074) lub e-mailowym (abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    04.02.2019

    1 i 2 lutego 2019 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 65 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego. W zawodach wzięło udział 14 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    01.02.2019

    Zawody II etapu Olimpiady Chemicznej odbędą się w Białymstoku w budynku Instytutu Chemii UwB
    przy ul. K. Ciołkowskiego 1K 1 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 12:00 – część teoretyczna (Sala 2006)
    i 2 lutego 2019 r. (sobota) o godzinie 9:00 – część laboratoryjna (sala 3029)
    .

     

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1130 w piątek i 830 w sobotę),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora a w drugim dniu zawodów fartucha laboratoryjnego.

     

     


    13.12.2018

    Odwołania od punktacji I etapu 65 Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników I etapu zawodów. Termin składania odwołań mija w środę 19 grudnia 2018 r.

    Odwołanie musi być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem, musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu mogą składać tylko zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu. Są one rozpatrywane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej w ciągu 7 dni.

    Prace z I etapu 65 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Czwartek 13.12.18 15:00 – 16:00

    Piątek 14.12.18  14:00 – 15:30

    Poniedziałek 17.12.18 11:00 – 12:30

    Wtorek 18.12.18 14:00 – 15:00

    Środa 19.12.18 8:30-9:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     

     


    24.11.2018

    65 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy I etapu 65 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    24 listopada 2018 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody I etapu 65 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 31 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. Do udziału w Olimpiadzie zakwalifikował się   również uczeń z trzeciej klasy II Gimnazjum w Ełku.

    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     

     


    23.11.2018

    Zawody I stopnia 65 Olimpiady Chemicznej odbędą się w sali 2004 i 2006 o godzinie 1100 w dniu 24 listopada 2018 r. (sobota) w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy K. Ciołkowskiego 1K; dojazd autobusami MPK nr 7, 22 (przystanek Ciołkowskiego/Stadion Miejski) oraz 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 (przystanek Wiejska/Uniwersytet lub Wiejska/Uniwersytet Muzyczny).

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1. Zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030).
    2. Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
    3. Sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora.

     


    20.02.2017

    Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników danego etapu zawodów.

    Wyniki II etapu 64 olimpiady chemicznej zostały opublikowane na facebook-u. Termin odwołań od wyników mija w środę 28 lutego 2018 roku.

    Odwołanie musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników II etapu zawodnicy składają w Komitetach Okręgowych lub przesyłają e-mailem do Sekretarzy KO. Zeskanowane odwołania (lub e-maile) i odpowiednie fragmenty prac Sekretarze KO przesyłają pocztą elektroniczną do Sekretarza Naukowego Olimpiady.

    Prace z II etapu 64 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Piątek 23.02.17 15:00 – 16:00

    Sobota 24.02.17  11:00 – 12:00

    Poniedziałek 26.02.17 11:00 – 13:00

    Wtorek 27.02.17 8:30 – 9:30

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    29.01.2018

    64 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy II etapu 64 Olimpiady Chemicznej wraz z Przewodniczącą Komitetu Okręgowego, Panią dr hab. Barbarą Starczewską, prof. UwB i Dyrektorem Instytutu Chemii prof. dr hab. Krzysztofem Winklerem.

    26 oraz 27 stycznia 2018 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody części teoretycznej i laboratoryjnej II etapu 64 Olimpiady Chemicznej okręgu białostockiego. W zawodach wzięło udział 11 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje I etapu Olimpiady Chemicznej.

    Głównym Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    25.01.2018

    II etapu 64 Olimpiady Chemicznej odbędzie się w Białymstoku w budynku Instytutu Chemii UwB przy ul. K. Ciołkowskiego 1K 26 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 – część teoretyczna (Sala 2004) i 27 stycznia 2018 r. o godzinie 9:00 – część laboratoryjna (sala 3029).

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1.  zgłoszenie się 20 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1140 Pierwszego dnia i 840 drugiego dnia),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora ( nie może to być kalkulator graficzny dozwolony jest kalkulator naukowy).
    4. w drugim dniu zawodów fartucha laboratoryjnego

    Podczas II etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w folderze oraz do wykonania zadanie laboratoryjne. Do III etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu II. W III etapie może uczestniczyć nie więcej niż 90 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do III etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 21 lutego 2018 roku. Lista zakwalifikowanych do III etapu zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do III etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.

     


    15.01.2018

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza dnia 22 stycznia 2018 r. uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne.

    Plan zajęć (22 styczeń 2018 r):

    Godzina 8:00 – 9:20 Spektrometria mas, wykład, dr Michał Sienkiewicz, sala 2003

    Godzina 9:30 – 11:00 Krystalografia, wykład, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

    Godzina 11:10 – 13:40 Laboratorium część I, dr. Katarzyna Mielech – Łukasiewicz oraz dr. Marta Hryniewicka, sala 3029

    1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
    2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
    3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
    4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
    5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
    6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

    Godzina 14:00 – 15:25 Laboratorium część II - samodzielna jakościowa analiza wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

    Godzina 15:30 – 17:00 Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, wykład, dr. Piotr Wałejko sala 2003

     


    13.11.2017

    Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników danego etapu zawodów.

    Odwołanie musi być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem, musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu mogą składać tylko zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu.  Są one rozpatrywane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej w ciągu 7 dni od złożenia. Informację o pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego w celu zatwierdzenia kwalifikacji zawodnika do II etapu.

    Prace z I etapu 64 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Piątek 15.12.17 14:00 – 16:00

    Sobota 16.12.17  10:00 – 12:00

    Poniedziałek 18.12.17 11:00 – 13:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     


    26.11.2017

    64 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy I etapu 64 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    25 listopada 2017 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody I etapu 64 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 39 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. Udział w Olimpiadzie brał również uczeń z drugiej klasy II Gimnazjum w Ełku.

    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     


    24.11.2017

    I etapu 64. Olimpiady Chemicznej, odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (ulica K. Ciołkowskiego 1K) w salach 2004 i 2006 w godzinach 1100- 1630.

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1.  zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora ( nie może to być kalkulator graficzny dozwolony jest kalkulator naukowy).

    Podczas I etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w części A folderu. Do II etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu I. W II etapie może uczestniczyć nie więcej niż 350 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do II etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 13 grudnia 2017 roku. 14 grudnia na oficjalnej stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do II etapu, z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.

     


    13.11.2017

    Zawody I stopnia 64 Olimpiady Chemicznej odbędą się w sali 2004 i 2006 o godzinie 11:00 w dniu 25 listopada 2017 r. (sobota) w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy K. Ciołkowskiego 1K; dojazd autobusami MPK nr 7, 22 (od Ciołkowskiego) oraz 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 (przystanek za skrzyżowaniem Kawaleryjskiej i Pułaskiego).

    Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przybory do pisania, kalkulator.

     

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza uczniów zakwalifikowanych do I etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady o następującej tematyce:

    Krystalografia, dr Sławomir Wojtulewski 18 listopad 2017 r. godzina 10:00-12:00 sala 2001 lub 2006

    Spektrometria mas, dr Michał Sienkiewicz 18 listopad 2017 r. godzina 12:15-14:15 sala 2001 lub 2006

    Spektroskopia w podczerwieni, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 11:30-13:00, sala Rady Wydziału

    Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 13:15-14:45, sala Rady Wydziału.

     


    20.09.2017 

    Rejestracja internetowa zawodników na 64 Olimpiadę Chemiczną została otwarta na stronie Komitetu Głównego dnia 18.09.2017. http://www.olchem.edu.pl/

    Siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej

    Uniwersytet w Białymstoku, 

    Wydział Chemii 

    ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245

    pokój 2053

    Białystok tel. (085) 738 80 74

     

    Obszar objęty opieką Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku

    Okręg białostocki obejmuje woj. Podlaskie i część woj. Warmińsko-Mazurskiego (pow.: EŁK, GIŻYCKO, OLECKO, PISZ)

    Strona Internetowa Olimpiady Chemicznej

    Strona prowadzona przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej zawiera między innymi aktualności, harmonogram, regulamin Olimpiady Chemicznej oraz folder z zadaniami dla uczniów na dany rok szkolny

    Galeria zdjęć

    Olimpiada Chemiczna 2016/2017

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2017/2018

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2018/2019

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2019/2020

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2020/2021

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2021/2022

    I etap

    II etap

    MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

    Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

    Promotion, Olympics and competitionsikona
    Cooperationikona