logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Piotr Wałejko
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:pwalejko@uwb.edu.pl
 • Phone:85 7388086, 8042
 • room:1091, 1094 (lab.)
 • godziny konsultacji:Czwartek 11.00 - 11.45 (pokój 1091).

Zainteresowania naukowe:

- Spektroskopia NMR – analiza konformacyjna z wykorzystaniem spektroskopii NMR w roztworze oraz fazie stałej  (d-13C oraz 13C CPMAS NMR).

- Określanie struktury wyizolowanych produktów naturalnych - chromatografia GC i  HPLC.

- Chemia witaminy E  - synteza proleków witaminy E (glikokoniugaty).

- Produkty wolnorodnikowego utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (izo- neuroprostany i izo- neurofurany). Synteza 2,5-cis-dipodstawionych tetrahydrofuranów. Wieloetapowa synteza organiczna.

WSPÓŁPRACA:

 1. Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego
 2. Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Fizycznej

Materiały do zajęć z przedmiotu „Metody spektroskopowe w analizie chemicznej”

wykład-1wykład-2 (MS/UV)wykład-3 (IR) oraz wykład 4-5 (1H i 13C NMR)

Przykładowe zadania: IR-1, IR-2, MS-1, MS-2


Analizę widm NMR może Państwu przybliżyć zapoznanie się z plikiem: Interpretacja widm 1H NMR.jpg

Przykładowe zadania: NMR-1, NMR-2 oraz NMR-3

W analizie widm przydatne IR, UV, NMR przydane będą tablice korelacyjne:

tablice do analizy widm 1(1), tablice do analizy widm 1(2) oraz tablice do analizy widm 1(3)

 


Interesujące strony Internetowe:

1. Materiały udostępnione przez Prof. dr hab. Witolda Danikiewicza (Instytut Chemii Organicznej PAN): https://www.icho.edu.pl/w-danikiewicz-wyklady/

2. Materiały udostępnione przez Prof. Jamesa S. Nowicka (Department of Chemistry, University of California); "Organic Spectroscopy"  (wykłady online)

3. Materiały udostępnione przez  Prof. Hansa J. Reicha (Department of Chemistry, University of Wisconsin); "Simulating NMR Spectra with WINDNMR-Pro"

Publications
 1. P. Wałejko, J. Bukowicki, Ł. Dobrzycki, P. Socha, K. Paradowska. “Phenyl glycosides - Solid–State NMR, X-ray diffraction and conformational analysis using genetic algorithm” - Chemical Physics (2018), DOI: 10.1016/j.chemphys.2018.12.001
 2. P.Wałejko. A. Baj “The synthesis of vitamin E sugar 1,2-ortho esters” -  Monatshefte für Chemie (2018), DOI:10.1007/s00706-018-2332-6.
 3. P. Wałejko, Ł. Dobrzycki, A. Ratkiewicz, P. Socha, S. Witkowski, M.K. Cyrański, An X-ray and Natural Bond Orbital (NBO) structural study of α-tocopheryl and 2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl succinates, J. Saudi Chem. Soc. (2018). DOI: 10.1016/j.jscs.2018.08.010
 4. P. Wałejko, K. Paradowska, Ł. Szeleszczuk, S. Wojtulewski and A. Baj., „Racemic crystals of Trolox derivatives compared to their chiral counterparts: Structural studies using solid-state NMR, DFT calculations and X-ray diffraction” Journal of Molecular Structure, 1156, 290-300 (2018). DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.11.107
 5. R. B. Nazarski, P. Wałejko and S. Witkowski., “Multi-conformer molecules in solutions: An NMR-based DFT conformational study of two glucopyranosides of vitamin E model compound”, 14, 3142 – 3158 (2016), DOI: 10.1039/C5OB01865J
 6. P. Wałejko, S. Witkowski., “Selective removal of phenyl group from alkyl diphenyl phosphates” Journal of Saudi Chemical Society 21, 118–122 (2017), DOI: 10.1016/j.jscs.2016.05.002
 7. Aneta Baj, Piotr Wałejko, Andrzej Kutner, Łukasz Kaczmarek, Jacek W.Morzycki, Stanisław Witkowski, Organic Preparations and Procedures, (2016) 20, 1026-1033, “Convergent Synthesis of Menaquinone-7 (MK-7)”
 8. G. Neunert, A. Szwengiel, P. Walejko, S. Witkowski, K. Polewski, “Photostability of alpha-tocopherol ester derivatives in solutions and liposomes. Spectroscopic and LC-MS studies”. J. Photochem. Photobiol.  B., 160, 121-7, (2016)
 9. P. Wałejko, M. Dąbrowski, L. Szczepaniak, J. W. Morzycki, S. Witkowski., Stereochemistry of ring-opening/cross metathesis reactions of exo-and endo-7-xabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbo-nitriles with allyl alcohol and allyl acetate., Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 1893-1901 (2015).  IF = 2.76
 10. P. Wałejko, K. Paradowska J. Bukowicki, S. Witkowski, I. Wawer., Phenyl Galactopyranosides - 13C CPMAS NMR and conformational analysis using genetic algorithm., Chemical Physics  457(1), 43-50 (2015). IF = 1.65
 11. A.Baj, P. Wałejko, S. Witkowski, Synthesis of new carbacyclic analogs of trolox, Monatsh. Chem. 146, 375-382 (2015). IF 1.347
 12. D. K. Stępień, M. K. Cyrański, Ł. Dobrzycki, P. Wałejko, A. Baj, S. Witkowski, K. Paradowska, I. Wawer, The effect of rotating substituent in 2,2,5,7,8-pentamethylchroman derivatives. X-ray, 13C CP MAS analysis and DFT analysis, J. Mol. Struct. 1076, 512-517 (2014). IF 1.599
 13. L. Szczepaniak, P. Wałejko, V.A. Isidorov, Gas chromatographic and mass spectrometric characterization of trimethylsilyl derivties of some terpene alcohol phenylpropenoids, Analytical Sciences June, 2013, 29, 643-647
 14. A.M. Tomkiel, K. Brzezinski, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, P. Wałejko, S. Witkowski, J. Kowalski, J. Płoszyńska, A. Sobkowiak, J.W. Morzycki, Electrochemical synthesis of glycoconjugates of 3b-hydroxy-D5-steroids by using non-activated sugars and steroidal thioethers, Tetrahedron 69, 8904-8913 (2013). IF 2.803
 15. K. Brzeziński, Z. Dauter, A. Baj, P. Wałejko, S. Witkowski, rac-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxamide from synchron data, Acta Crystallographica Section E E67, o503-o504 (2011).
 16. K. Brzeziński, P. Wałejko, A. Baj, S. Witkowski, Z. Dauter, 2,2,5,7,8-Pentamethylchroman-6-yl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside from synchrotron data, Acta Crystallographica Section E E67, o 718 (2011).
 17. K. Brzezinski, A. Baj, P. Walejko, S. Witkowski, Z. Dauter, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonitrile, from synchrotron data, Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 67(8), o1901 (2011).
 18.  
 19. G. Neunert, P. Polewski, M. Markiewicz, P. Walejko, S. Witkowski, K. Polewski, Partition of tocopheryl glucopyranoside into liposome membranes studied by fluorescence methods, Biophysical Chemistry 146,92-97 (2010). 
 20.  
 21. J. W. Morzycki, Z. Łotowski, L. Siergiejczyk, P. Wałejko, S. Witkowski, J. Kowalski, J. Płoszyńska, A. Sobkowiak, A selective electrochemical metod of glycosylation of 3β-hydroxy-Δ5-steroids, Carbohydrate Research 345, 1051-1055 (2010).
 22. A. Hryniewicka, P. Wałejko, J. W. Morzycki, S. Witkowski, Synthesis of new type of vitamin E glycoconjugates, Polish J. Chem.83, 75-80 (2009).
 23. G. Neunert, P. Polewski, P.Walejko, M. Markiewicz, S.Witkowski, K. Polewski, Glycosidic moiety changes the spectroscopic properties of DL-α-tocopherol in DMSO/water solution and in organic solvents, Spectrochimica Acta Part A73, 301-308 (2009).
 24. M. Knaś, S. D. Szajda, J. Snarska, B. Zalewska-Szajda, P. Wałejko, M. Borzym-Kluczyk, K. Knaś-Karaszewska, A. Kepka, S. Chojnowska, N. Waszkiewicz, M. Zimnoch, J. Maj, A. Hryniewicka, D. Dudzik, S. Witkowski, Z. Puchalski, K. Zwierz, Colon cancer releases α-tocopherol from its O-glycosides better than normal colon tissue, Hepato-Gastroenterology56, 339-342 (2009).
 25. M. Knaś, P. Wałejko, J. Maj, A. Hryniewicka, S. Witkowski, M. Borzym-Kluczyk, D. Dudzik, K. Zwierz, Decomposition of α-tocopheryl glycosides in rat tissues, Toxicology Mechanisms and Methods18, 491-496 (2008).
 26. M. Knaś, P. Wałejko, J. Maj, A. Hryniewicka, S. Witkowski, S. Szajda, D. Dudzik, K. Zwierz, α-Tocopheryl glycosides decomposition in the rat liver tissue supernatant, E&C Hepatology2, 51-53 (2006).
 27. S. Witkowski, M. Knaś, P. Wałejko, J. Maj, D. Dudzik, J. Marciniak, A. Z. Wilczewska, K. Zwierz, The cleavage of vitamine E galactoside in the rat tissue homogenates, Il Farmaco59, 669-671 (2004).
 28. S. Witkowski, M. Knaś, P. Wałejko, K. Zwierz, D. Dudzik, Badanie szybkości rozpadów glikozydów α-tokoferolu w homogenatach tkanek szczura, Farmacja Polska58, 977-8 (2002).
 29. S. Witkowski, P. Wałejko, M. Jóźwik, Badanie wpływu rozpuszczalników na peroksydację lipidów w homogenacie mózgu wołowego, Farmacja Polska58, 979-80 (2002).
 30. S. Witkowski, P. Wałejko, D. Lewkowska, M. Jóźwik, Glikozydowe pochodne witaminy E jako potencjalne inhibitory peroksydacji lipidów, Farmacja Polska58, 929-31 (2002).
 31. S. Witkowski, P. Wałejko, Synthesis of α-tocopheryl glycosides, Z. Naturforsch, 56b, 411-415 (2001).
 32. P. Wałejko, T. Żołek, S. Witkowski, I. Wawer, Investigation of conformational effects in glycosides of α-tocopherol derivatives by means of NMR Spectroscopy and Molecular Modelling, Molecular Physics Reports33, 70-73 (2001).
 33. S. Witkowski, P. Wałejko, Studies in the acid catalysed glycosylation of α-tocopherol, Z. Naturforsch.57b, 571-8 (2001).
 34. P. Wałejko, S. Witkowski, I.Wawer, T. Szczepanik, 1H and 13C NMR studies of vitamin E glycosides stereochemistry, Molecular Physics Reports29, 192-194 (2000).
 35. S. Witkowski, A. Markowska, P. Wałejko, Pol. J. Chem., 71, 449-453 (1997) „Preparation and Reactions of 5-Nitromethyl-g-tocopheryl Acetate”
 36. S. Witkowski, P. Wałejko, Iwona Wawer, Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 10, 123-128 (1998)13C CP MAS NMR study of 6-O-(b-D-glucopyranosyl)- and 6-O-(b-D-mannopyranosyl)-d-a-tocopherols”
 37. S. Koronkiewicz, K. Bryl, S. Witkowski, P. Wałejko, Natural Sciences, 19-33 (1999) „Changes of structural and dynamic properties of model lipid membranes induced by tocopherols”

Patenty:

 1. Patent application: PCT/PL2013/000132, (2013) - „Process for preparation of MK-7 type of vitamin K2”,. K. Krajewski, A. Kutner, J. Dzikowska, R. Gutowska, M. Napiórkowski, J. Winiarski, M. Kubiszewski, Ł. Jedynak, J. Morzycki, S. Witkowski, A. Baj, P. Wałejko; nr: WO2014058330 A3, PCT/PL2013/000132 (Jun 19, 2014), published as: CA2888010A1, CN104903282A, EP2917171A2, US20150291498, WO2014058330A2
 2. International patent: „Preparation of Menaguinones-7 type vitamin K2 as dietary supplements involves reacting alpha-sulfonyl carbanion generated from phenylsulfone monoprenylmenadiol deriative with hexaprenyl halide to yield phenylsulfonyl derivative of menadiol”; Patent nr: WO2014058330-A2; WO2014058330-A3; PL401195-A1; CA2888010-A1; IL238199-A; AU2013330517-A1; KR2015091469-A; EP2917171-A2; US2015291498-A1; CN104903282-A; JP2015531404-W; Inventor(s): BAJ A, DZIKOWSKA J, GUTOWSKA J, JEDYNAK A, KRAJEWSKI K, KUBISZEWSKI M, KUTNER A, MORZYCKI J, NAPIORKOWSKI M, WINIARSKI J, WITKOWSKI S, WALEJKO P, GUTOWSKA R, JEDYNAK L, WITKOWSKI S.
Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona