logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Stanisław Witkowski
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-29 czerwca 2019 roku planowana jest VI konferencja „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”. Organizatorem Konferencji jest Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady odbywać się będą w budynku Instytutu Chemii w kampusie uniwersyteckim przy ulicy Ciołkowskiego 1K.

Konferencja jest organizowana w cyklu dwuletnim i jest poświęcona szeroko rozumianej chemii związków naturalnych w aspekcie ich działania biologicznego, syntezy, a także badań strukturalnych. Tematyka będzie również obejmować zagadnienia izolacji oraz analityki produktów naturalnych.

Nadchodząca Konferencja odbędzie się po raz szósty, dlatego można uznać, że weszła już na stałe do kalendarza imprez naukowych w naszym mieście i regionie. Przewidywany jest udział wielu wybitnych chemików, a także przedstawicieli nauk pokrewnych z wiodących ośrodków naukowych naszego kraju, jak również i uczelni białostockich: Uniwersytetu, Politechniki i Uniwersytetu Medycznego. Szczególnie liczymy na liczny udział młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter, Konferencja stwarza znakomitą platformę do prezentacji własnych osiągnięć badawczych, do wymiany doświadczeń, a także nawiązywania kontaktów i współpracy naukowej.

Zapraszam do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB

 

Uczestnicy IV Konferencji „Związki biologicznie czynne - aktywność, struktura, synteza”
(Białystok, 12 - 14 czerwca 2015 r., Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze)

ARCHIWUM KONFERENCJI
„Związki biologicznie czynne - aktywność, struktura, synteza”
VI Konferencja, 27 - 29 czerwca 2019 r.
 
V Konferencja, 09 - 11 czerwca 2017 r.
IV Konferencja, 12 - 14 czerwca 2015 r.
III Konferencja, 4 - 6 października 2013 r.
II Konferencja, 18-19 czerwca 2011 r.
I Konferencja, 21 - 23 listopada 2008 r.,
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona