logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Stanisław Witkowski
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:
  • godziny konsultacji:
  • E-mail:wit@uwb.edu.pl
  • Phone:85 7388086
  • room:1091
  • godziny konsultacji:Środa 10.00 - 10.45 pokój 1091.

W dniach 24-25 czerwca 2022 roku odbyła się VII konferencja „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”, której organizatorem był Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Białostockiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady odbywały się w budynku Wydziału Chemii w kampusie uniwersyteckim przy ulicy Ciołkowskiego 1K. Tegoroczna Konferencja zbiegła się z Jubileuszem XXV-lecia Uniwersytetu i została objęta patronatem JM Rektora prof. Roberta Ciborowskiego.

VII Konferencja, podobnie jak dotychczasowe, poświęcona była szeroko rozumianej chemii związków czynnych biologicznie, w szczególności ich izolacji, analityki chemicznej, syntezy organicznej oraz badań strukturalnych w aspekcie ich różnorodnego działania. Wzięło w niej udział szereg wybitnych naukowców z wielu ośrodków krajowych, reprezentujących różne działy chemii, a także dyscyplin pokrewne, np. biochemia, a nawet medycyna. Podczas Konferencji wygłoszonych zostało wiele znakomitych wykładów i komunikatów ustnych, szeroko traktujących zagadnienia objęte tematyką Konferencji. Należy wskazać na liczny udział młodych pracowników nauki, studentów i doktorantów, którzy mieli sposobność nie tylko wysłuchania ciekawych wykładów, ale także zaprezentowania własnych osiągnięć, dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania osobistych kontaktów i współpracy naukowej.

W ramach Konferencji odbyła się sesja specjalna, poświęcona osiągnięciom profesora Jacka Morzyckiego, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, uznanego specjalisty w dziedzinie syntezy produktów naturalnych.

Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. Stanisław Witkowski

 

Uczestnicy IV Konferencji „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura, synteza”

 

(Białystok, 12 - 14 czerwca 2015 r., Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze)

ARCHIWUM KONFERENCJI
„Związki biologicznie czynne - aktywność, struktura, synteza”
 
VII Konferencja, 24 - 25 czerwca 2022 r. plakat, książka abstraktów, sponsorzy, zdjęcia

VI Konferencja, 27 - 29 czerwca 2019 r. plakat, książka abstraktów - errata, sponsorzy, zdjęcia

V Konferencja, 09 - 11 czerwca 2017 r.   plakat, książka abstraktów, sponsorzy, zdjęcia

IV Konferencja, 12 - 14 czerwca 2015 r.   plakat, książka abstraktów, zdjęcia
III Konferencja, 4 - 6 października 2013 r. plakat, książka abstraktów, zdjęcia
II Konferencja, 18-19 czerwca 2011 r.  zdjęcia
I Konferencja, 21 - 23 listopada 2008 r. informator
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona