logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Urszula Kotowska

Wydział Chemii
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:

 

Dodatkowe funkcje:

Członek Rady Programowej Instytutu Chemii UwB.

 

Zainteresowania naukowe:

Oznaczanie związków endokrynnych w ściekach komunalnych, odciekach składowiskowych i wodach naturalnych.

Nowe biologiczne metody usuwania związków endokrynnych z wód zanieczyszczonych.

Chromatografia gazowa, spektrometria mas, mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe.

Publications

 

 1. Kapelewska J., Kotowska U., Karpińska J., Astel A., Zieliński P., Suchta J., Algrzym K., Water pollution indicators and chemometric expertise for the assessment of the impact of municipal solid waste landfills on groundwater located in their area, Chemical Engineering Journal, 2019, 359, 790-800, https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.11.137.

 2. Kotowska U., Karpińska J., Kapelewska J., Kowejsza E.M., Piotrowska-Niczyporuk A., Piekutin J., Kotowski A., Removal of phthalates and other contaminants from municipal wastewater during cultivation of Wolffia arrhiza, Process Safety and Environmental Protection, 2018, 120, 268-277, https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.09.019.

 3. Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Kotowska U., Bralska M., Talarek-Karwel M., Growth, metabolite profile, oxidative status, and phytohormone levels in the green alga Acutodesmus obliquus exposed to exogenous auxins and cytokinins, Journal of Plant Growth Regulation, 2018, 1-16, https://doi.org/10.1007/s00344-018-9816-9.
 4. Kapelewska J., Kotowska U., Karpińska J., Kowalczuk D., Arciszewska A., Świrydo A., Occurrence, removal, mass loading and environmental risk assessment of emerging organic contaminants in leachates, groundwaters and wastewaters, Microchemical Journal, 2018, 137, 292-301, https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.008.
 5. Kapelewska J., Kotowska U., Karpińska J., Funkcjonowanie składowisk odpadów komunalnych - problemy i wyzwania, Analityka, 2017, 3, 58-62.
 6. Kapelewska J., Kotowska U., Wiśniewska K., Determination of personal care products and hormones in leachate and groundwater from Polish MSW landfills by ultrasound-assisted emulsification microextraction and GC-MS, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(2), 1642-1652.
 7. Kotowska U., Kapelewska J., Karpińska J., Analiza LZO emitowanych z odcieków składowiskowych techniką HS-SPME/GC-MS, Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, Wyd. Tygiel, 2016, 24-37.
 8. Karpińska J., Kotowska U., Kapelewska J., Pułapki ilościowego oznaczania kwasu liponowego w próbkach biologicznych, Wybrane zagadnienia z zakresu chemii, biologii i fizyki, Wyd. Tygiel, 2016, 152-164.
 9. Kotowska U., Kapelewska J., Sturgulewska J., USAEME-GC-MS determination of pharmaceuticals and phenols in municipal wastewater, Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(1), 660-673.
 10. Kotowska U., Bieńczyk K., Use of direct immersion solid-phase microextraction on polyacrylate and polydimethylsiloxane stationary phases for simultaneous determination of the neutral and basic pharmaceuticals in wastewater, Central European Journal of Chemistry, 2013, 11, 1634-1643.
 11. Kotowska U., Piotrowska A., Isidorova A.G., Bajguz A., Isidorov V.A., Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of the chemical composition of aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae), Oceanological and Hydrobiological Studies, 2013, 42, 181-187.
 12. Karpińska J., Sokół A., Bernatowicz A., Szulęcka A., Kotowska U., Studies on photodegradation of levomepromazine and olanzapine under simulated environmental conditions, Photochemical and Photobiological Sciences, 2012, 11, 1575-1584
 13. Kotowska U., Biegańska K., Isidorov V.A., Screening of trace organic compounds in municipal wastewater by gas chromatography-mass spectrometry, Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21(1), 129-138.
 14. Kotowska U., Żalikowski M., Isidorov V.A., HS-SPME/GC-MS analysis of volatile and semivolatile organic compounds emitted from municipal sewage sludge, Environmental Monitoring and Assessment, 2012, 184, 2893-2907.
 15. Kotowska U., Jasińska M., Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych z miast północno-wschodniej Polski, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2011, 14(3), 223-232.
 16. Kotowska U., Isidorov V. A., Partition coefficients of ketones, phenols, aliphatic and aromatic acids and esters in a n-hexane/nitromethane system, Central European Journal of Chemistry, 2011, 9(5), 813-824.
 17. Kotowska U., Garbowska K., Isidorov V.A., Distribution coefficients of phthalates between absorption fiber and water and its using in quantitative analysis, Analytica Chimica Acta, 2006, 560, 110-117.
 18. Isidorov V.A., Kotowska U., Vinogorova V.T., GC Identification of Organic Compounds  Based on Partition Coefficients of Their TMS Derivatives in a Hexane-Acetonitrile System and Retention Indices, Analytical Sciences, 2005, 21, 1483-1489.
 19. Isidorov V.A., Krajewska U., Vinogorova V.T., Vetchinnikova L.V., Fuksman I.L., Bal K., Essential oils composition from buds of different birch species with preliminary partition of components, Biochemical Systematics and Ecology, 2004, 32, 1-13.
 20. Krajewska U., Partition coefficients of ketones in a hexane-acetonitrile system, Annals of the Polish Chemical Society, 2003, 1, 396.
 21. Sukovata L., Kolk A., Isidorov V.A., Jaroszyńska J., Krajewska U., Purzyńska A., Host-tree preferences of the pine moth (Lepidoptera: Lasiocampidae) and pine beauty moth  (Lepidoptera: Noctuidae) larvae in relation to needle quality, Proceedings of International Conference on Ecology, Survey and Management of Forest Insects, 2-5 September 2002, Kraków, Poland (str. 98-106)
 22. Isidorov V.A., Jdanowa M., Krajewska U., Volatile Organic Compounds from Leaves Litter, Proceedings of EUROTRAC Symposium - Transport and Chemical Transformation in the Troposphere, Garmisch-Partenkirchen, 2002, (str. 1-4 CD-ROM).
 23. Isidorov V.A., Krajewska U., Dubis E.N., Jdanowa M. A., Partition coefficients of alkyl aromatic hydrocarbons and esters in a hexane-acetonitrile system, Journal of Chromatography A, 2001, 923, 127-136.
 24. Isidorov V.A., Zenkevich I.G., Krajewska U., Dubis E.N., Jaroszynska J., Gas Chromatographic Analysis of Essential Oils With Preliminary Extracolumn Components Partition, Phytochemical  Analysis, 2001, 12, 87-90.
 25. Krajewska U., Isidorov V.A., The Application of Partition Coefficients to the Analysis of organic Compound Mixtures, Proceedings of Fifth International Symposium and Exhibition on Enviromental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague (str. 1 – 7 CD-ROM).
 26. Isidorov V.A., Krajewska U., Winogorowa W., Jaroszyńska J., Baza danych oraz program komputerowy do analizy złożonych próbek. Materiały z Sympozjum: Analiza śladowa związków organicznych, Jachranka 15-19 maja 2000.
 27. Isidorov V.A., Krajewska U., Bal K.,Jaroszynska J., Niesluchowska A., Vietchinnikova L., Fuksman I.,  GC-MS Identyfication of Multicomponent Organic Compound Mixtures Using Extra Column Phase Equilibrium, Chemia Analityczna,  2000, 45, 513-520.
 28. Isidorov V.A., Jaroszyńska J., Pirożnikow E., Krajewska U., Kolk A., Zależność między chorobami drzew iglastych a składem olejków eterycznych, Sylwan, 1999, 8, 87-94.

 

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona