logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Zenon Łotowski
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Synteza organiczna, chemia steroidów 
Synteza substancji o działaniu farmakologicznym

Pełnione Funkcje

- pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego ds. gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami

- członek Drużyny Ratownictwa Ogólnego w Instytucie Chemii

- członek Senackiej Komisji Oceniającej Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałem

- członek zespołu oceniającego programy studiów w Inst. Chemii

- członek Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Konkursu Chemicznego (od 2012 r.)

Publications

Po habilitacji:

 1. M. Zahn, G. König , H. Viet Cuong Pham, B. Seroka, R. Lazny, G. Yang, O. Ouerfelli, Z. Lotowski, and T. Rohwerder, Mechanistic details of the actinobacterial lyase-catalyzed degradation reaction of 2-hydroxyisobutyryl-CoA, J. Biol. Chem. 298(1) (2022), 101522; IF 5.157; MNiSzW – 100;  DOI: 10.1016/j.jbc.2021.101522
 2. E. Grabowska, M. Czerniecka, U. Czyżewska, A. Zambrzycka, Z. Łotowski, A. Tylicki, Differences in the efficiency of 3-deazathiamine and oxythiamine pyrophosphates as inhibitors of pyruvate dehydrogenase complex and growth of HeLa cells in vitro, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 36(1) (2021) 122-129 IF 4.310 MNiSzW – 140 DOI: 10.1080/14756366.2020.1844681
 3. B. Seroka, Z. Łotowski, A. Hryniewicka, L. Rárová, R.R. Sicinski, A.M. Tomkiel, J. W. Morzycki, Synthesis of new cisplatin derivatives from bile acids, Molecules  25 (2020)655 (Open Access) doi:10.3390/molecules25030655IF 3.060 MNiSzW – 100
 4. B. Seroka, Z. Łotowski, A. Wojtkielewicz,  P. Bazydło, E. Dudź, A. Hryniewicka, J.W. Morzycki, Synthesis of steroidal 1,2- and 1,3-diamines as ligands for transition metal ion complexation, Steroids 147, 19-27 (2019) IF 2.523 MNiSzW - 70
 5. A. Tylicki, Z. Łotowski, M. Siemieniuk, A. Ratkiewicz, Thiamine and selected thiamine antivitamins - biological activity and methods of synthesis, Bioscience Rep. 38(1) (2018) 1-23.  IF(2017) 2.906; MNiSzW - 20
 6. A. Hryniewicka, Z. Łotowski, B. Seroka, S. Witkowski, J. W. Morzycki, Synthesis of a cisplatin derivative from lithocholic acid, Tetrahedron, 2018, 74(38), 5392-5398 + supplementary materials 1-32. IF(2017) 2.651, MNiSW-30, DOI: 10.1016/j.tet.2018.01.007
 7. A.M Tomkiel, U. Kiełczewska, B. Seroka, Z. Łotowski, Dimeric Cholaphanes with Disulfide Spacers, J. Sulfur Chem. (2018) 39(3) 252-256, doi: 10.1080/17415993.2017.1414820, IF(2016) 1.271; MNiSzW -20.
 8. A. Wojtkielewicz, Z. Łotowski, J. W. Morzycki, One-stepsynthesis of nitriles from acids, esters and amides using DIBAL-H and ammonium chloride, Synlett 26 (2015) 2288-2292, IF 2.419
 9. A. M. Tomkiel, J. Kowalski, J. Płoszyńska, L. Siergiejczyk, Z. Łotowski, A. Sobkowiak, J. W. Morzycki , Electrochemical synthesis of glycocnjugates from activated sterol derivatives, Steroids, 2014, 82,60-67IF 2,803;MNiSzW -27
 10. Tomkiel A.M., Brzeziński K., Łotowski Z., Siergiejczyk L., Wałejko P., Witkowski S., Kowalski J., Płoszyńska J., Sobkowiak A., Morzycki J.W., Electrochemical synthesis of glycoconjugates of 3β-hydroxy-∆5 steroids by using non-activated sugars and steroidal thioethers, Tetrahedron, 2013, 69, 8904-8913,    IF 2,899;  MNiSzW -30         

Po doktoracie:

 1. Morzycki J.W., Wilczewska A.Z., Łotowski Z. “On reaction of enamides with acetyl nitrate”, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 2079-2082. IF = 2.497
 2. Morzycki J.W., Łotowski Z., Wilczewska A.Z., Stuart J.D. “Synthesis of 4,17-diazasteroid inhibitors of  human 5a-reductase”, Bioorg. Med. Chem., 1996, 4, 1209-1215. IF = 1.716 (1997)
 3. Plesnar Z., Malanowski S., Łotowski Z., Morzycki J.W., Frelek J., Wójcik J. “Stereospecific association of C-20 epimers of 3b-hydroxy-16-oxo-24-nor-17-azachol-5-eno-23-nitrile”, Z. Naturforsch., 1997, 52b, 749-756. IF = 0.864
 4. Morzycki J.W., Kalinowski S., Łotowski Z., Rabiczko J. “Synthesis of dimeric steroids as components of lipid membranes”, Tetrahedron, 1997, 53, 10579-10590. IF = 2.327
 5. Morzycki J.W., Łotowski Z., Stępniowska M., Gryszkiewicz A., Wilczewska A.Z.  “Nitration of N‑acetyl enamines with acetyl nitrate”, Tetrahedron,1997, 53, 16161-16168. IF = 2.327
 6. Dubis A.T., Łotowski Z., Siergiejczyk L., Wilczewska A.Z., J. W. Morzycki J.W. “Study of hydrogen bonding in nitro enamides”, J. Chem. Res., 1998, 170-171 (S); 0813-0821 (M). IF = 0.687
 7. Łotowski Z., Morzycki J.W., Siciński R.R. “Preparation of 7a- and 7b-methyl-cholestane derivatives by kinetic separation of the diastereomeric mixture”, Tetrahedron Asymmetry, 1998, 9, 1627-1633. IF = 2.484
 8. Morzycki J.W., Gryszkiewicz A., Lotowski Z., Szczepek W.J. “Reduction of 2-nitro-5a-cholestan-3‑one, its enol tautomer and 2-nitro-5a-cholest-2-en-3-amine derivatives. Synthesis of bis-steroidal pyrazines”, Collect. Czech. Chem. Commun.1998, 63, 1589-1596. IF = 0.546
 9. Łotowski Z., Gryszkiewicz A., Borowiecka J.B., Nikitiuk A., Morzycki J.W. ”A facile synthesis of symmetrical dimeric steroid-pyrazines”, J. Chem. Res. (S), 1999, 662-663. IF = 0.560
 10. Łotowski Z., Dubis E.N., Morzycki J.W. “Functionalization of dimeric cholestanopyrazines at the quasi-benzylic position”, Monatsh. Chem., 2000, 131, 65-71. IF = 0.783   
 11. Kalinowski S., Łotowski Z., Morzycki J.W. “The influence of bolaamphiphilic steroid dimer on the formation and structure of bilayer lipid membranes”, Cell. Mol. Biol. Lett., 2000, 5, 107-128. IF = 0.960
 12. Łotowski Z., Maj J., Morzycki J.W. “3-Bromomethylcholest-2-ene and its reactions”, Chem. Pap., 2001, 55, 118-120. IF = 0.349
 13. Łotowski Z., Morzycki J.W., Niewczas I.S., Zdanowicz M. “Synthesis of cis and trans isomers of D-ring linked bis-steroid pyrazines from 16a-bromo-17-oxosteroids”, Collect. Czech. Chem. Commun., 2002, 67, 47-54. IF = 0.848
 14. Żebrowska A., Krysiński P., Łotowski Z. “Electrochemical studies of blocking properties of solid supported tethered lipid membranes on gold”, Bioelectrochem., 2002, 56, 179-184. IF = 1.960
 15. Krysiński P., Żebrowska A., Pałys B., Łotowski Z. “Spectroscopic and electrochemical studies of bilayer lipid membranes tethered to the surface of gold”, J. Electrochem. Soc., 2002, 149, E189-E194. IF = 2.330
 16. Łotowski Z., „Kwasy żółciowe jako komponenty architektoniczne w chemii supramolekularnej”, Wiad. Chem., 2003, 57, 1093-1132.
 17. Łotowski Z., “Zbiór zadań testowych z chemii organicznej dla kierunków przyrodniczych niechemicznych”, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2003.
 18. Łotowski Z., Guzmański D. “New cyclic dimers of cholic acid”, Monatsh. Chem., 2005, 136, 153-158. IF = 0.935
 19. Łotowski Z., D. Guzmański D. “New acyclic dimers of cholic acid with oxamide and hydrazide spacers”, Monatsh. Chem., 2006, 137, 117-124. IF = 0.920
 20. Łotowski Z., Piechowska J., Jarocki Ł. “Dimeric cholaphanes with oxamide spacers”, Monatsh. Chem., 2008, 139, 213-222. IF = 1.426
 21. Kowalski J., Łotowski Z., Morzycki J.W., Płoszyńska J., Sobkowiak A., Wilczewska A.Z. “Unusual electrochemical oxidation of   cholesterol”, Steroids,2008, 73, 543-548. IF = 2.588
 22. Łotowski Z., Kulesza U. ”Studies on the synthesis of cholane derivatives containing a mercapto group and their dimers with disulfide spacers. Part 1. 24-Mercapto-5β-cholane-3α,7α,12α-triol and its C(24)–C(24’) disulfide dimer”, J. Sulfur Chem., 2010, 31(2), 97-102. IF = 0.750
 23. Morzycki J.W., Łotowski Z., Siergiejczyk L., Wałejko P., Witkowski S., Kowalski J., Płoszyńska J., Sobkowiak A. “A selective electrochemical method of glycosylation of 3b-hydroxy-D5-steroids”, Carbohyd. Res., 2010, 345 (8), 1051 – 1055. IF = 1.898
 24. Łotowski Z., Kulesza U., Tomkiel A.M. “Studies on the synthesis of cholane derivatives containing a mercapto group and their dimers with disulfide spacers. Part 2. 3α-Mercapto-5β-cholane-7α,12α,24-triol and its C(3)–C(3’) disulfide dimer”, J. Sulfur Chem., 2010, 31 (6), 525-532. IF = 0.750
 25. Brzezinski K., Tomkiel A.M., Łotowski Z., Morzycki J., Dauter Z. ”Bis[3α,7α,12α-tris(4-nitrobenzoyloxy)-5β-cholan-24-yl] disulfide-ethyl acetate-n-hexane (4/4/1)”, Acta Crystallogr. E, 2011, E67, o74-o75 +supplementary materials, sup1-sup45. IF = 0.413 (2010)
 1. Morzycki J.W., Łotowski Z. “N-Alkylation of 17-azasteroids”, Steroids, 1994, 59, 30-33. IF 1.065, 
 2. Morzycki J.W., Łotowski Z. “Studies on the Construction of the 2-Isooctyl Side Chain   in 17-Azasteroids”, Monatsh. Chem.1995, 126, 119-128. IF 0.643,  
 3. Morzycki J.W., Łotowski Z., Siergiejczyk L., Lipkowski J., Tabaszewska A., Wójcik J. „Structure of 3b-hydroxy-16-oxo-24-nor-17-azachol-5-eno-23-nitrile and its 20S epimer”, Steroids, 1995, 60, 195-203. IF 1.396,                
 4. Morzycki J.W., Łotowski Z. „Synthesis of 17-azacholesterol”, Heterocycles, 1995, 41, 931-936. IF 0.916,               
 5. Morzycki.W., Wilczewska A.Z., Żochowska E., Łotowski Z. “Stereoselective reduction of the double bond in delta5-3-oxo-4-azasteroids”, Heterocycles, 1995, 41, 2729-2736. IF 0.916,  

 

  Show more publications pokaz wiecej
  MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

  Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

  Promotion, Olympics and competitionsikona
  Cooperationikona