logo_smalluwb_img_mobileszukaj

1. Na prezentację/obronę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Na prezentację/obronę studenci nie powinni przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.

3. Przed przyjściem na prezentację/obronę wszystkie rzeczy osobiste student powinien zostawić w szatni.

4. Przed salą może przebywać tylko osoba, która o wyznaczonej porze będzie prezentowała swoją pracę/przystępowała do obrony pracy magisterskiej. Pozostali studenci powinni znajdować się poza miejscem prezentacji/obrony, np. na dziedzińcu kampusu.

5. Używanie maseczek przez studenta nie jest obligatoryjne, ale należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.

6. Przed wejściem do sali, w której odbywać się będzie prezentacja/obrona studenci powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.

7. Po wyjściu z prezentacji/obrony student powinien umyć dokładnie ręce wodą z mydłem.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona