logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 21 października 2022 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w Programie Erasmus+. Dokumenty należy złożyć do Koordynatora Wydziałowego (dr Emilia Grądzka, pokój nr 2073 lub 2065).

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):
- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)

- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)
- List motywacyjny

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

Wszelkie informacje odnośnie programu Erasmus+ (np. uczelnie do których można wyjechać, regulamin) znajdują się na stronie internetowej: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/erasmus/

Zapraszam na Wydziałowe spotkanie informacyjne dotyczące wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+, które odbędzie się dnia 13.10.2022 w sali nr 2002 o godzinie 10:00.

Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki. Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym cały rok.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona