logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór wniosków trwa od 1 listopada 2019 r. do 1 lutego 2020 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

 • University of Virginia, Charlottesville

 • University of Chicago, Chicago

 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas

 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne

 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)

 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu

 • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1

 • Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny

 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu.

 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą).

 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.

PATRYCJA DONABURSKA
Specjalista ds. Programów, doradca EducationUSA
Program Officer, EducationUSA adviser
patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl
+48 882-013-012

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
Polish-U.S. Fulbright Commission
K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa


Links:
------
[1] https://fulbright.edu.pl/biolab/
[2] https://fulbright.edu.pl/biolab
[3] https://www.facebook.com/events/411345126198984/
[4] https://fulbright.edu.pl/laureaci-programu-biolab-2019-20/
[5] https://docs.google.com/document/d/1YYBUrR3m48ZUKg7wl6h9-5ZQPheGUkpbEcdQojyAM5M/edit?usp=sharing
[6] https://drive.google.com/a/fulbright.edu.pl/file/d/1IWGutzbj3C3Z-3OiDjXV4nwRqD_SnW5e/view?usp=sharing
[7] https://drive.google.com/a/fulbright.edu.pl/file/d/1Vk9sBtheAXDCcm7HebRkMvR9jpSqkpKb/view?usp=sharing
[8] https://fulbright.edu.pl/spotkania-informacyjne-w-listopadzie-2019/
[9] https://fulbright.edu.pl
[10] https://fulbright.edu.pl/60

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona