logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przy Wydziale Chemii

Celem działania Zespołu jest podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, monitorowanie mobilności studentów i doktorantów oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia, monitorowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów, a także uzyskiwanie opinii absolwentów o odbytych studiach i opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Wydziału.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

  1. dr hab. Barbara Leśniewska – przewodnicząca Zespołu, Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej, pokój 2031, tel. 85 738 80 93, e-mail: blesniew@uwb.edu.pl
  2. dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz, prof. UwB - Katedra Chemii Organicznej, pokój 1095, tel. 85 738 80 43, e-mail: a.wojtkielewicz@uwb.edu.pl
  3. dr Urszula Kotowska – Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej, pokój 3022, tel. 85 738 81 11 lub -81 13, e-mail: ukrajew@uwb.edu.pl
  4. dr Ilona Kiszkiel-Taudul - Katedra Chemii Analitycznej i Nieorganicznej, pokój 3033, tel. 85 738 80 38, e-mail: i.kiszkiel@uwb.edu.pl
  5. mgr Żaneta Arciszewska - przedstawicielka doktorantów, III rok Chemia, studia III stopnia, pokój 2034, tel.  85 738 80 91, e-mail:  z.arciszewska@uwb.edu.pl
  6. Weronika Wiktoria Straszecka - przedstawicielka studentów, I rok Chemia  kryminalistyczna i sądowa, studia II stopnia, e-mail: weronika.straszecka@gmail.com

 

Do Zespołu ds. Jakości Kształcenia prosimy o kierowanie uwag, opinii i sugestii dotyczących procesu kształcenia na naszym Wydziale, m.in.:

- propozycje usprawnienia rozkładu zajęć,

- sygnalizowanie trudności w opanowaniu materiału,

- sygnalizowanie trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

- sygnalizowanie niedociągnięć w wyposażeniu i sprawnym działaniu bazy materialnej, w tym barier dla studentów niepełnosprawnych,

- ocena funkcjonowania reprezentatywności studentów w Radzie Wydziału, Samorządzie Studenckim itp.,

- ocena funkcjonowania bibliotek oraz Dziekanatu,

- realne możliwości rozwijania zainteresowań w kołach naukowych,

- ocena współpracy z opiekunami poszczególnych roczników.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona