logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydział Chemii prowadzi studia doktoranckie (III stopnia). Są to Studia doktoranckie w zakresie chemii. Głównym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dziedzinie chemii, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1.10.2017 r.

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku


 

Studia doktoranckie w zakresie chemii to czteroletnie studia stacjonarne III-go stopnia. Są one prowadzone przez wszystkie zakłady Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach specjalności naukowych realizowanych w tym instytucie. Głównym celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dziedzinie chemii, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wynikających z planu studiów, odbycie praktyk zawodowych i uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne.

 

* * *

* * *

* * *

  • Sprawozdanie doktoranta stanowiące Załącznik 1 do uchwały nr 1/2020 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.01.2020 r. w sprawie dokumentu Zasady oceny dokonań doktorantów na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2019/2020. Sprawozdanie wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia są zobowiązani złożyć wszyscy doktoranci II, III i IV roku studiów. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 30.09.2020 roku w wersji papierowej i elektronicznej do kierownika studiów doktoranckich.

* * *

  • Karta obiegowa wymagana przy odbiorze dyplomu lub dokumentów złożonych przy rekrutacji

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anetta Borkowska
Wydział Biologii, pokój 3051
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. (+48 85) 738-83-81
e-mail: abork@uwb.edu.pl

Obsługa doktorantów
mgr Magdalena Leśnik
Sekretariat Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
pokój 1018
tel. (+48 85) 738-82-72
e-mail: m.lesnik@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Chemii.

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona