logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Od roku akademickiego 2020/2021 istnieje możliwość uczestnictwa w Module dydaktycznym przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.  
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Zdobyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania chemii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.
Zajęcia trwają 4 semestry, łącznie 540 godzin, w tym 150 godzin praktyk w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych).
Deklarację wyboru Modułu Dydaktycznego można złożyć podczas rekrutacji na studia II stopnia w Dziekanacie Wydziału.
 

Promotion, Olympics and competitionsikona
Cooperationikona